top of page

Historie

Nordre Utne Gård så dagens lys omkring 1812, den gang med våningshus. Nordre Utne gård er en del av gamle Utne Søndre (År 1750), som senere ble delt inn i Søndre, Nordre og Østre Utne. 
Nordre Utne fikk da tilført fjøs, låve og stabbur i 1833 og i 1910 ble det bygget stabbur, hønsehus og kjeller. Gården hadde da 130 da jord,  50 høns og 2 traktorer. 
Gården har drevet aktiv jordbruk frem til 2000 med både grønnsaker og korn, men har siden blitt forpaktet bort.

IMG_0017.jpeg
Historie: More Info

Nordre Utne

Gården har gjennomgått flere utbygginger de senere årene, og i 1955 ble bryggerhuset på gården bygget på og ble hovedhuset på gården. Våningshuset på gården huset flere boenheter på dette tidspunktet. Årene 2014-2020 har gården blitt totalrenovert og ny låve med tilhørende selskapslokale stod ferdig høsten 2020.

B7F161A6-9A70-4C8A-A48A-D5F0CA3838F4.jpeg
Historie: More Info
67D5B7D0-59E9-45B8-8814-9400157626BC.JPG

Jørgen og Silje

Gården er en slektsgård og ble kjøpt på odel av nåværende eier Jørgen Skovli Utne i 2014 av sin far Torbjørn Utne. I dag bor Jørgen sammen med sin kone Silje Wiberg Utne på gården. Jørgen jobber som politi og Silje som sykepleier ved siden av å drive
Nordre Utne Gård

Historie: More Info
Historie: Pro Gallery
bottom of page